Forskerfrø - Naturfagsenterets satsing på barnehage

forskerfrø.no er et nettsted  med aktiviteter og nettressurser for barnehage.

Barna skal introduseres for forskerfrø i barnehagen før forskerspiren i grunnskolen. Forskerspiren er et hovedområde i naturfag i grunnskolen som handler om praktiske aktiviteter og utforskende arbeidsmetoder. Dette er tanker som også står sentralt i barnehagen. Frøet kommer før spiren og det har enormt potensial. Tenk på de bitte små frøene som kan vokse til store trær om de får de rette betingelsene. Frøene er som barnehagebarna.

I Rammeplanen for barnehage står det (side 38):
Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verdenen.

Forskerfrøkonferanser

Vi arrangerer hvert år en todagers Forskerfrøkonferanse for barnehageansatte i Oslo. Konferansen handler selvfølgelig om naturfag i barnehagen. I 2013 har vi også arrangert flere lokale Forskerfrøkonferanser bl.a. i Stavanger, Trondheim og i Sarpsborg.

Forskerfrøprisen

Naturfagsenteret deler hvert år ut to priser til barnehager som viser god evne til å:

  • stimulere til naturfaglig utforskning
  • fremme forståelse for bærekraftig utvikling
  • ivareta barnas nysgjerrighet og undring
  • vektlegge biologi, kjemi, fysikk, astronomi eller geologi i barnehagen

Prisen tildeles barnehager som gjennom bilde(r) og skriftlig beskrivelse dokumenterer en av følgende:

  1. situasjon av naturfaglig karakter fra barns spontane og utforskende lek
  2. et planlagt og systematisk prosjekt ledet av de voksne i barnehagen og som inkluderer barns medvirkning

 

Forskerfrø-logo

Prosjektdeltaker