Naturfagkonferansen 2017

Naturfagkonferansen 2017 vert torsdag 19. oktober i Oslo, og vi har òg tilbod fredag 20. for dei deltakarane som ynskjer det.

Naturfagkonferansen 2017

Kreativitet og utforskande naturfag

Dette er temaa for Naturfagkonferansen 2017.

Endeleg program blir lagt ut 21. august, og då opnar vi òg for påmelding. Konferansen er som vanleg gratis.

Desse bidragsytarane er foreløpig bekrefta:

  • Helena Bichão: Tegning i naturfag – «a missing link»?
  • Ella Idsøe og Søren Peter Dalby Andersen: Å skape innovasjonsmuligheter og utforskning
  • Lektor2: Det rette svaret, eller de gode løsningene?
  • Mattias Lundmark: Google Earth i undervisningen
  • Jørgen Moltubak: Historiefortelling og kreativ skriving i naturfag
  • Veslemøy Rydlan: Kan arbeid i naturfaget utvikle elevers språkforståelse?
  • Alex Strømme: Kreativitet og naturvitenskap
  • Eldri Scheie/Den naturlige skolesekken: Kreativitet og deltakelse med utdanning for bærekraftig utvikling
  • Edvin Østerberg: Ørets oppmerksomhet. Praktisk og estetisk arbeid med lydfenomener i naturfag- og fysikkundervisningen
  • Nye utforskende undervisningsopplegg fra Naturfagsenteret:
    • Bærekraftig naturmangfold
    • Cella som system
    • Elektrisitet
    • Oppdrag snakketøy

Det kjem fleire rosiner i pølsa i løpet av sommaren. Vi oppdaterer oversikta fortløpande.

Praktisk informasjon om Naturfagkonferansen 2017.